top of page

 HELP MEE UITBUITING VAN MINDERJARIGEN  
 TE STOPPEN! 

Beëindiging Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen

CoMensha blijft zich vanzelfsprekend inzetten voor minderjarigen

Met ingang van 1 januari 2022 zal CoMensha het Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen beëindigen. De belangrijkste reden is dat Terre des Hommes de onderzoeksactiviteiten als follow-up op de meldingen heeft stopgezet. Het Meldpunt wordt sinds november 2020 op verzoek van Terre des Hommes door CoMensha uitgevoerd en was portaal voor meldingen van uitbuiting van minderjarigen waarbij nader onderzoek nodig was. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Terre des Hommes. Terre des Hommes kon naar aanleiding van een melding bij het Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen aanvullend onderzoek doen om het dossier te verrijken. Bij voldoende aanknopingspunten kon dit dossier aangeboden worden aan de politie.

Terre des Hommes is haar activiteiten op het gebied van online seksuele uitbuiting van kinderen aan het heroverwegen. Follow-up onderzoek naar de meldingen die bij het Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen binnenkomen, past niet meer binnen de strategische focus. Met het wegvallen van de mogelijkheid om aanvullend onderzoek te laten doen door Terre des Hommes, verliest het Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen een belangrijke toegevoegde waarde.

CoMensha blijft zich vanzelfsprekend inzetten voor de aanpak van uitbuiting van minderjarigen in Nederland. Ketenpartners, andere professionals, burgers en ook slachtoffers kunnen contact opnemen met de Helpdesk van CoMensha als zij advies of informatie willen over de aanpak van uitbuiting van minderjarigen. Of het nu gaat om advies en informatie over seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting of arbeidsuitbuiting van minderjarigen (en meerderjarigen), wij staan u graag te woord. Voor de Helpdesk van CoMensha belt u naar +31 (0)33 448 11 86. U kunt ook mailen naar info@comensha.nl. Zie voor meer informatie www.comensha.nl. Daarnaast verwijzen wij u door naar de volgende organisaties:
 

  • Bij acute onveiligheid bel dan altijd 112.

  • Politie, via www.politie.nl/ of 0900-8844 (algemene nummer).

  • Veilig Thuis, omtrent zorgen met betrekking tot het veilig opgroeien van een minderjarige. Ook zorgen rondom uitbuiting, zowel seksuele als criminele uitbuiting, vallen hier onder. Bel voor advies of het maken van een melding 0800-2000, of kijk op www.veiligthuis.nl.

  • Meld Misdaad Anoniem, als u een vermoeden van uitbuiting (of andere vormen van criminaliteit en misdaad) anoniem wil melden. Bel 0800-7000 of kijk op www.meldmisdaadanoniem.nl.

  • De regionale zorgcoördinatoren, zie Wegwijzer Mensenhandel, waar u een actueel overzicht kan vinden van de zorgcoördinatoren mensenhandel in alle regio’s. Ook vindt u daar informatie over hoe u een mogelijk slachtoffer aanmeldt bij de juiste organisatie en algemene informatie over mensenhandel. Zie www.wegwijzermensenhandel.nl.

Vermoed je uitbuiting van een minderjarige?
Vanwege het beëindigen van het Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen zijn wij per 1-1-2022 niet meer bereikbaar.

Neem bij vermoedens van uitbuiting van een minderjarige contact op met de politie of met CoMensha. Voor contactgegevens zie onderaan deze pagina.
bottom of page