ONZE AANPAK 

OVER ONS

Bij het Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen kunnen ouders, verzorgers, familie, vrienden, kennissen en ieder ander die vermoedt dat een minderjarige slachtoffer is van uitbuiting, hun signalen delen. Een consulent van CoMensha neemt je melding op en als melder krijg je de kans om vragen te stellen of om advies te vragen. CoMensha speelt een coördinerende rol in de bestrijding van uitbuiting en heeft dus goed contact met zorginstellingen, politie en andere organisaties. Als de melding er aanleiding toe geeft dan kunnen investigators van Terre des Hommes nader onderzoek doen. Forensische onderzoekers zoeken online naar verdachte advertenties en sporen met nepprofielen op social media, fora en in chatrooms loverboys (mensenhandelaren!) op. Uiteraard kan er ook gelijk worden doorverwezen naar de politie als de situatie daar om vraagt.

Kijk voor meer informatie over de werkwijze op de websites van Terre des Hommes en CoMensha.

ONDERZOEKEN EN MELDEN

Na een melding starten we een uitgebreid onderzoek en bouwen een dossier op. We gaan in gesprek met de melder en verzamelen zoveel mogelijk informatie over de betrokken personen. Indien er behoefte is aan hulpverlening kijken we met de melder welke mogelijkheden daarvoor beschikbaar zijn. Een forensisch ICT’er doet online onderzoek naar betrokken partijen. Dit gebeurt op legale wijze, via openbare data. Bijvoorbeeld via social media accounts, data van telefoons en laptops en soms ook via observaties. Ieder bruikbaar dossier wordt overgedragen aan de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) voor mogelijk strafrechtelijk onderzoek. Dit kan ook anoniem.

Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen is een initiatief van

Terre des Hommes en CoMensha.