top of page

 ONZE AANPAK 

OVER ONS

Bij het Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen kunnen ouders, verzorgers, familie, vrienden, kennissen en ieder ander die vermoedt dat een minderjarige slachtoffer is van uitbuiting, hun signalen delen, advies vragen en onderzoek laten doen. 

 

Een consulent van CoMensha neemt je melding op en als melder krijg je de kans om vragen te stellen of om advies te vragen. CoMensha is het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel. 

Als de melding er aanleiding toe geeft dan kan het onderzoeksteam van Terre des Hommes nader onderzoek doen. Zij zoeken online naar verdachte advertenties en sporen met nepprofielen op social media, fora en in chatrooms loverboys (mensenhandelaren!) op. Uiteraard kan er ook gelijk worden doorverwezen naar de politie als de situatie daar om vraagt.

Let op: Vanwege de stopzetting van het Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen kan per 1-1-2022 geen contact meer worden opgenomen met ons. Bij vermoedens van uitbuiting kun je contact opnemen met CoMensha of de politie. Zie de homepagina voor contactgegevens.

Bij spoed bel altijd eerst 112.

ONDERZOEKEN EN MELDEN

Een getrainde consulent van CoMensha luistert naar jouw verhaal en maakt samen met jou een plan hoe we het mogelijk slachtoffer het beste kunnen helpen. Dit kan zijn d.m.v. advies,, doorverwijzen naar hulpverlening in de regio, en/of d.m.v. doorzetten naar het onderzoeksteam van Terre des Hommes.

Als de signalen worden doorgezet, wordt er een uitgebreid dossier opgebouwd. Er wordt zoveel mogelijk informatie uitgevraagd bij de melder over de situatie, de betrokken personen en de signalen. Via openbare data wordt er gekeken of er aanknopingspunten kunnen worden gevonden. Is dat het geval, dan kunnen deze ter ondersteuning aan de politie worden aangeboden.. Dit gaat altijd in overleg met en met toestemming van de melder. 
Let op: vanwege de stopzetting van het Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen kun je helaas geen contact meer opnemen. 

bottom of page