top of page

 WAT IS UITBUITING? 

WAT IS UITBUITING?

 

Mensenhandel is 'het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten.'

 

Uitbuiting kan zich in de seksindustrie afspelen, bijvoorbeeld wanneer iemand onvrijwillig seks moet hebben met anderen (seksuele uitbuiting). Gedwongen criminaliteit valt ook onder mensenhandel (criminele uitbuiting) Net als gedwongen arbeid (arbeidsuitbuiting)

De dwang die bij mensenhandel gebruikt wordt, kan de vorm hebben van (dreigen met) fysiek geweld, maar bijvoorbeeld ook van misleiding, misbruik van een kwetsbare positie of machtsmisbruik.

 

Wanneer iemand een minderjarige werft, vervoert etc. met het oogmerk van uitbuiting, dan is er sprake van mensenhandel, ook als dat zonder dwang gebeurt.

SIGNALEN

Hoe herken ik een slachtoffer van een loverboy? Iedere jongere kan zich weleens anders gedragen, dit betekent niet direct dat er een probleem is. Heb je een gevoel dat er iets niet klopt? Check dan de onderstaande signalen.

Veranderingen in:

1. Uiterlijk en fysieke gesteldheid

2. Houding ten opzichte van zichzelf

3. Gedrag (algemeen)

4. Gedragssignalen op seksueel gebied

5. Gedrag en houding ten opzichte van       anderen

6. Lichamelijke signalen /         gezondheidsklachten

bottom of page