WAT IS UITBUITING? 

WAT IS UITBUITING?

In Nederland verstaat men onder mensenhandel het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten. De (beoogde) uitbuiting is de kern van mensenhandel. Uitbuiting kan zich in de seksindustrie afspelen, bijvoorbeeld wanneer iemand onvrijwillig voor iemand anders in de prostitutie werkt, maar ook in andere economische sectoren. Het gaat dan om zulke slechte arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, dat hierdoor mensenrechten in het geding zijn. Ook gedwongen criminaliteit valt onder mensenhandel. Tevens strafbaar als mensenhandel is het met dwang werven, vervoeren etc. van een ander met als doel organen uit het lichaam van die ander te verwijderen.

‚Äč

De dwang die bij mensenhandel gebruikt wordt, kan de vorm hebben van (dreigen met) fysiek geweld, maar bijvoorbeeld ook van misleiding, misbruik van een kwetsbare positie of misbruik van uit de omstandigheden voortvloeiend overwicht. Wanneer iemand een minderjarige werft, vervoert etc. met het oogmerk van uitbuiting, dan is er sprake van mensenhandel, ook als dat zonder dwang gebeurt. Niet bepalend is of de mensenhandel grensoverschrijdend is of geheel binnen Nederland plaats vindt.

VORMEN VAN UITBUITING
SIGNALEN

Hoe herken ik een slachtoffer van een loverboy? Iedere jongere kan zich weleens anders gedragen, dit betekent niet direct dat er een probleem is. Heb je een gevoel dat er iets niet klopt? Check dan de onderstaande signalen.

Veranderingen in:

1. Uiterlijk en fysieke gesteldheid

2. Houding ten opzichte van zichzelf

3. Gedrag (algemeen)

4. Gedragssignalen op seksueel gebied

5. Gedrag en houding ten opzichte van       anderen

6. Lichamelijke signalen /         gezondheidsklachten

Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen is een initiatief van

Terre des Hommes en CoMensha.